About / Om

JewelCrossBar

OUR VISION

INTERNATIONAL 

Our Lord Jesus Christ will gather his people from all nations, tribes, ethnic backgrounds and languages(Rev 7:9).

Confusion between different languages started when mankind tried to take a short-cut into the spirit realm in our own power, just to take the honor to ourselves. This action filled with pride resulted in confusion of languages so that man could not understand one another(Gen 11:4,7). At the Pentecost, as a result of the offering of Jesus Christ at the Calvary cross, the release of the heavenly resurrection power redeemed the confusion of the tower of Babel and the first fruit congregation spoke with different languages so that all could understand them and the message of Gospel(Acts 2:5-11). The first fruit congregation was international. After about 2000 years it should be natural for a true believer of Jesus Christ that we are all one in Christ despite where we come from!

FULL GOSPEL

Bible, the Holy Scriptures builds one whole message and has unity between that we have learned to know as Old and New Testament. We have different covenants and the fulfillment of these covenants in Jesus Christ sums up the total of the revealed Word as Ps 119:160, (Matt 5:17; John 16:13) states. “The entirety of Your word is truth”; we are not to take away or to add anything from the Bible. 

Bible has four main epochs; Creation – Fall of the man – Redemption – Recreation or Restoration of the mankind. Finally it all has its culmination in the arrival of the New Earth and New Jerusalem.

CHURCH 

Church is a unit of believers cooperating in agreement with God and one another. Church, believers express the primary means of grace amongst themselves by Teaching of the Word, Baptism, The Lord’s Supper, Prayer for one another, Worship, Church discipline, Giving, Spiritual gifts, Fellowship, Evangelism and by Personal ministry to individuals.


DISCIPLESHIP

Our goal is to restore disciples in the body of Christ. Each and every one of us has a mission to carry out. Let us accept the call of the Lord Jesus Christ, allow Him to train us and send us to partake in His redemption plan for the mankind. 

ALL PEOPLE ARE WELCOME – THERE IS A UNITY IN DIVERSITY  


 

We have a number of languages ​​within the church that makes it easier for an international community where there is access to interpretation. The languages ​​are: English, Swedish, Finnish, Armenian, Arabic, Dari, French, Persian and Ethiopian

JewelCrossBar

VÅR VISION

 INTERNATIONAL

Vår Herre Jesus Kristus kommer att samla sitt folk från alla nationer, stammar, etniska bakgrunder och språk (Upp 07:09).

Förvirring mellan olika språk började när människan försökte ta en genväg in i andevärlden i vår egen kraft, bara för att ta äran för oss själva. Denna åtgärd fylld med stolthet ledde till förvirring språk så att man inte kunde förstå varandra (Mos 11:4,7). På pingstdagen, som en följd av erbjudandet om Jesus Kristus på Golgata kors, frisläppandet av den himmelska uppståndelsekraften inlöst förvirringen av Babels torn och den första frukten församlingen talade med olika språk så att alla kunde förstå dem och budskapet av evangeliet (Apg 2:5-11). Den första frukten församlingen var internationell. Efter ca 2000 år bör det vara naturligt för en sann troende av Jesus Kristus att vi alla är ett i Kristus trots var vi kommer ifrån!


 

FULL GOSPEL

Bibeln; den Heliga >Skriften bygger på en hel budskap och har enighet mellan det vi har lärt känna som Gamla och Nya testamentet. Vi har olika förbund och uppfyllandet av dessa förbund i Jesus Kristus fattar summan av den uppenbarade Ord som Ps 119:160, (Matt 05:17, Joh 16:13) påstår. “Helheten av ditt ord är sanning”; vi är inte att ta bort eller lägga till något från Bibeln.

Bibeln har fyra huvudsakliga epoker; Skapande – Fall av mannen – Återlösning- Rekreation eller restaurering av mänskligheten. Slutligen det hela har sin kulmen i ankomsten av den Nya Jorden och Nya Jerusalem.


 

CHURCH

Kyrkan är en enhet av troende som samarbetar i överenskommelse med Gud och varandra. Kyrka, troende uttrycker de främsta nådemedel sinsemellan genom undervisning i Ordet, dopet, Herrens nattvard, bön för varandra, dyrkan, kyrkans disciplin, Ge, andliga gåvor, gemenskap, evangelisation och med personlig omvårdnad av individer.


LÄRJUNGASKAP

Vårt mål är att återupprätta lärjungaskap i Kristi kropp. Var och en av oss har ett uppdrag att utföra. Låt oss ta emot samtalet på Herren Jesus Kristus, låta honom träna oss och skicka oss att delta i hans inlösen plan för mänskligheten.


 

ALLA MÄNNISKOR ÄR VÄLKOMMEN – DET FINNS EN ENHET I MÅNGFALD


Vi har ett antal språk inom kyrkan som gör det lättare för en internationell gemenskap där det finns tillgång till tolkning. Språken är: engelska, svenska, finska, armeniska, arabiska, dari, franska, persiska och etiopiska.

JewelCrossBar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

The Gospel of Jesus Christ our Lord

International Full Gospel Church

The Gospel of Jesus Christ our Lord

TLP

Finding Clear and Simple Faith

Lord Jesus Saves︵‿ †

Magnifying Jesus Christ

GODINTEREST - Christian digital media website exploring faith, culture and life

Godinterest is a place to talk about God, Culture, Life and all that other stuff

Servants' Journal

A blog about Christian life and Biblical teaching.

Christ Centered Teaching

Our Lord and God is Christ, Our Message is His Gospel, and Our Context is God's Love.

Faith Love n Desire

Only Jesus is your best friend....

SOulBLINDministry.com

The Bible you've been missing

Life of Yan ♥

My Name is Yanira Vargas. I am a Senior at Washington State University. I love all things expression and creative. I was in a relationship with my childhood best friend of 4 years, who happens to have had passed away with stage 3 brain cancer. I still believe in God, and in the beauty of mircles. Join me and embark on this journey with me.

The Devotion Cafe'

Love and Empowerment

Humanity777's Blog

The Church of Christ

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: