cross

EASTER

What kind of Easter?

What does Easter mean for us today? Is it just eggs, bunnies and witches?

Easter message has echoes of the slaves in Egypt for thousands of years.

Signs at the doorpost would spare, get the destroyer go past just those ‘doors’ who had listened to the instructions.

Death and illness power over our children even today is every parents worst nightmare!

Today we have someone who can guide us, give instructions so that we can avoid unnecessary loss, pain and grief?

The Bible’s become just one of the books on the bookshelf with layers of dust on it, if it even exists there now. Churches have also become so dusty that the message relevance does not strike through the heart of today’s man?

We want to try to answer the call you have in your heart!

Accept the invitation and discover what Easter really means for all of humanity!

International Full Gospel Church

JewelCrossBar

PÅSK

  Vad då för en påsk?

Vad betyder påsk för oss idag? Är det bara ägg, kaniner och kärringar??

Påskens budskap har sitt eko från slavarna i Egypten för flera tusen år tillbaka.

Tecken vid dörrposten skulle skona, få fördärvaren gå förbi just de dörrar  vilka hade lyssnat till instruktionerna.

Dödens och sjukdomens makt över våra barn även idag är föräldrarnas värsta mardröm!

Har vi idag någon som kan vägleda oss, ge instruktioner så att vi kan undvika onödiga förluster, smärta och sorg?

Bibeln har väl blivit bara en av böckerna på bokhyllan med lager av damm på den, om den nu ens finns där numera. Har kyrkorna också blivit så dammiga att budskapets relevans inte slår genom i hjärtat av dagens människa??

Vi vill göra ett försök och besvara det rop du har i ditt hjärta!

Ta emot inbjudan och upptäck vad påsken egentligen betyder för hela mänskligheten!!

International Full Gospel Church

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s